Zapewnienie ciągłego dostępu do zasobów przedsiębiorstwa, nawet w przypadku awarii, to ogromne wyzwanie dla osoby projektującej i zarządzającej siecią i zasobami IT. Przestoje w działaniu serwerów bardzo często paraliżują pracę firmy czy są nawet kompromitacją dla instytucji. Inwestycja w infrastrukturę zapewniającą odporność na awarie i wysoki poziom dostępności to kluczowa decyzja, która jednak zawsze się opłaca.

 

Najlepsze rozwiązania zwiększające dostępność i odporność na awarie. 

Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie ciągłości pracy kluczowych aplikacji w przypadku awarii technicznej jest wykorzystanie w architekturze sieci klastrów wysokiej dostępności HA. Takie rozwiązanie wykorzystują coraz bardziej popularne środowiska wirtualne. Dzięki temu koszt jego wdrożenia w przedsiębiorstwie jest znacznie korzystniejszy niż w przypadku standardowych urządzeń. Klastry HA to także szybkie przełączanie pomiędzy centrum podstawowym a zapasowym oraz szybki powrót do pracy na serwerze podstawowym po usunięciu awarii.

 

Zajmujemy się kompleksowymi wdrożeniami klastrów HA, ich konfiguracją i zarządzaniem. Chętnie umówimy się na spotkanie w celu oceny możliwości wdrożenia rozwiązania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapraszamy do kontaktu.